Szczegółowe zasady,  sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Miejskiej Bolesławiec reguluje:
 
UCHWAŁA NR XL/397/2017 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 24 października 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów do tego uprawnionych     http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=102884       
oraz
ZARZĄDZENIE NR 405/2017 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia wzorów wniosku, porozumienia, oświadczenia woli oraz zasad postępowania przy udzielaniu ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Bolesławiec  oraz jej jednostkom podległym     http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=103242

Pliki do pobrania:

Karta Informacyjna

Karta Informacyjna MOPS

Wniosek ulgi