Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu

O NAS

Jesteśmy jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Bolesławiec, której zadaniem jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki mieszkaniowej i komunalnej.

Zajmujemy się zarządzaniem i administrowaniem powierzonym mieniem komunalnym Gminy Miejskiej Bolesławiec, obejmującym przede wszystkim budynki i lokale mieszkalne i niemieszkalne oraz inne nieruchomości. Do naszych zadań należy utrzymanie czystości, porządku i zieleni miejskiej oraz zarządzanie i administrowanie cmentarzem komunalnym w Bolesławcu.

NASZE WARTOŚCI

Racjonalizm

Praworządność

Kompetencje

Służebność

Współdziałanie

AKTUALNOŚCI

Najnowsze wpisy:

HISTORIA MZGM

Siedziba Zakładu MZGM

Historia Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu rozpoczyna się 12 grudnia 1950 r., kiedy to za zgodą ówczesnego Ministra Gospodarki Komunalnej powstało przedsiębiorstwo państwowe p.n. Zarząd Nieruchomości Miejskich z siedzibą w Bolesławcu. Przedsiębiorstwu temu powierzono administrację nad budynkami mieszkalnymi i użytkowymi będącymi własnością Państwa. Z dniem 26 maja 1952 r. w miejsce Zarządu Nieruchomości Miejskich powstaje Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, który pod tą nazwą funkcjonuje do 1975 r. W wyniku połączenia z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej powstaje Powiatowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Bolesławcu. W tym czasie zakres działania Przedsiębiorstwa jest ogromny, bo oprócz zadań związanych z administrowaniem budynkami mieszkalnymi i użytkowymi, obejmuje również gospodarkę ciepłowniczą i wodociągowo-kanalizacyjną. Przedsiębiorstwo w takiej strukturze przetrwało do 30 czerwca 1976 r. Kolejna zmiana to wprowadzenie Przedsiębiorstwa w struktury Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Jeleniej Górze.

W wyniku likwidacji Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Jeleniej Górze, z dniem 1 stycznia 1982 r. powstało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu, natomiast z dniem 1 stycznia 1992 r. dokonano przekształcenia przedsiębiorstwa w zakład budżetowy p.n. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu i nazwa ta obowiązuje do dnia dzisiejszego. Obecnie Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Bolesławiec, działającą na zasadach jednostki budżetowej, nie posiadającej osobowości prawnej. Zakład swoją siedzibę posiada w Bolesławcu przy ul. Dolne Młyny 23 i zakresem swej działalności obejmuje miasto Bolesławiec.

Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Prezydent Miasta Bolesławca poprzez Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta w Bolesławcu.
Przedmiotem działania Zakładu są zadania własne Gminy Miejskiej Bolesławiec o charakterze użyteczności publicznej, w tym: z zakresu gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi, utrzymania czystości, porządku i zieleni miejskiej na terenie miasta oraz zarządzanie i administrowanie cmentarzem komunalnym w Bolesławcu.

Działalność Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu opiera się m.in. na:

  • racjonalnym gospodarowaniu mieniem,
  • praworządności,
  • podziale kompetencji,
  • służebności wobec społeczności lokalnej,
  • wzajemnym współdziałaniu.
WordPress Cookie Plugin od Real Cookie Banner