Opłaty

Dane adresowe:

Cmentarz Komunalny
ul. Śluzowa 10
59-700 Bolesławiec

Nr konta bankowego:
69 1020 5226 0000 6202 0590 9918

ZARZĄDZENIE NR 31/2018 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia cennika za usługi cmentarne obowiązującego na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu, ul. Śluzowa 10.
Pobierz dokument tutaj.

ZARZĄDZENIE NR 32/2018 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej znajdujących się na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu przy ul. Śluzowej 10 oraz ustalenia cennika usług świadczonych przez Zarządcę Cmentarza – w załączeniu.
Pobierz dokument tutaj.

ZARZĄDZENIE NR 344/2019 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 32/2018 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej znajdujących się na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu przy ul. Śluzowej 10 oraz ustalenia cennika usług świadczonych przez Zarządcę Cmentarza.
Pobierz dokument tutaj.

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo

Informujemy, że istnieje konieczność złóżenia opłaty administratorowi cmentarza za kolejne 20 lat użytkowania miejsca pod grób. Konieczność uiszczenia opłaty uregulowana jest w: Dz.U. z 2020 r. poz. 1947. Brak opłaty za kolejne 20 lat użytkowania grobu może skutkować przeprowadzeniem procedury likwidacji grobu.

Szczegółowe informacje można uzyskać oraz dokonać stosownej opłaty od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 w Biurze Cmentarza Komunalnego w Bolesławcu.