Informacje

Pokój Pożegnań

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość zamówienia przed uroczystością pogrzebową bliskiej zmarłej osoby – Pokoju Pożegnań.  Pokój Pożegnań został przygotowany dla chętnych, którzy mają wolę pożegnania bliskiej zmarłej osoby przed uroczystością pogrzebową w Kaplicy w gronie najbliższej rodziny. Pomieszczenie przygotowane przez Zarządcę Cmentarza znajduje się w budynku kaplicy cmentarnej / dawne biuro /. Pokój Pożegnań jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców i jest szczególnie godny polecenia w dniu w którym odbywa się kilka uroczystości pogrzebowych po sobie następujących. Koszt wynajęcia pomieszczenia na godzinę przed ceremonią pogrzebową wynosi 150 zł. Jeżeli Państwo zdecydujecie się na skorzystanie z Pokoju Pożegnań, proszę ten fakt zgłosić osobiście lub telefonicznie w Biurze cmentarza / czynne od poniedziałku do piątku w godz.8.00 – 16.00 na dzień przed pogrzebem. tel. 75 732 37 18 /. Zgłoszenia powinna dokonać osoba z otoczenia najbliższej rodziny osoby zmarłej. Zazwyczaj jest to osoba zajmująca się organizacją pogrzebu.  Można również zgłosić chęć skorzystania z Pokoju Pożegnań w biurze zakładu pogrzebowego obsługującego ceremonię pogrzebową, który przekaże zamówienie administracji cmentarza.

Zadania administracji Cmentarza Komunalnego w Bolesławcu.

Administracja Cmentarza Komunalnego w Bolesławcu prowadzi następujące zadania :

 • prowadzenie ewidencji osób zmarłych pochowanych na cmentarzu,
 • właściwe zagospodarowanie i eksploatacja miejsc pochówków osób zmarłych,
 • wyznaczanie miejsc do pochówków i nadzór nad prawidłowym wykonaniem prac ziemnych,
 • przyjmowanie opłat przedłużających prawo do dysponowania grobem,
 • utrzymanie czystości i porządku na cmentarzu,
 • pobieranie opłat za wjazd na teren cmentarza,
 • wydawanie zezwoleń na ustawianie nagrobków, ławek, nasadzeń krzewów i drzew, oraz nadzór nad wykonaniem tych prac,
 • wydawanie zezwoleń i nadzór nad prowadzeniem budowy grobów murowanych,
 • wydawanie zezwoleń na ekshumacje i nadzór nad wykonaniem tych prac,
 • pielęgnację terenów zielonych i drzewostanu cmentarza.

Przydatne linki

 • Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
  ul. Górników 8
  59-700 Bolesławiec
  tel. 75 732 32 46 do 47 
  Więcej informacji znajdziesz tutaj.

 • Sprowadzanie zwłok z zagranicy
  Więcej informacji znajdziesz tutaj.