Spłata zadłużenia

Szczegółowe zasady,  sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Miejskiej Bolesławiec regulują:
  • UCHWAŁA NR XL/397/2017 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 24 października 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
    Uchwała do pobrania
    tutaj.
  • ZARZĄDZENIE NR 405/2017 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia wzorów wniosku, porozumienia, oświadczenia woli oraz zasad postępowania przy udzielaniu ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Bolesławiec oraz jej jednostkom podległym.
    Zarządzenie do pobrania tutaj.


Dodatkowe pliki do pobrania:


Szczegółowych informacji udziela:

Dział Lokalowo – Czynszowy
Edyta Kęsek – Kierownik działu
tel. 75 644 09 21
tel. 609 288 898
email: e.kesek@mzgm.boleslawiec.pl

Jeśli masz problemy z regularnym opłacaniem czynszu – to zgłoś się do nas.
Doradzimy jak spłacić zadłużenie.

Więcej informacji można uzyskać klikając w przyciski poniżej: