Działy

Imię i NazwiskoTelefonAdres E-mail
Dział Organizacyjny
Mariola Krawiec
Kierownik Działu
75 644 09 11 m.krawiec@mzgm.boleslawiec.pl
Dorota Wantuch
Inspektor ds. Ekonomicznych
75 644 09 10 d.wantuch@mzgm.boleslawiec.pl
Iwona Głowacz
Inspektor ds. Administracyjnych
75 644 09 01 sekretariat@mzgm.boleslawiec.pl
Dział Finansowo – Księgowy
Irena Chmielowska
Kierownik Działu
75 644 09 05 i.chmielowska@mzgm.boleslawiec.pl
Grażyna Rajczakowska
Starsza Księgowa
75 644 09 05 g.rajczakowska@mzgm.boleslawiec.pl
Dział Lokalowo - Czynszowy
Edyta Kęsek
Kierownik Działu
75 644 09 21 e.kesek@mzgm.boleslawiec.pl
Małgorzata Staniszewska
Inspektor ds. Ekonomicznych
75 644 09 09 m.staniszewska@mzgm.boleslawiec.pl
Joanna Zabawa
Inspektor ds. Ekonomicznych
75 644 09 20 j.zabawa@mzgm.boleslawiec.pl
Jacek Radwański
Inspektor ds. Ekonomicznych
75 644 09 22 j.radwanski@mzgm.boleslawiec.pl
Agnieszka Kopeć
Inspektor ds. Ekonomicznych
75 644 09 22 a.kopec@mzgm.boleslawiec.pl
Dział Eksploatacyjno - Komunalny
Janusz Kozioł
Kierownik Działu
75 644 09 15 j.koziol@mzgm.boleslawiec.pl
Izabela Smarzych
Zastępca Kierownika
75 644 09 24 i.smarzych@mzgm.boleslawiec.pl
Ewelina Jurasik
Inspektor
75 644 09 27 e.jurasik@mzgm.boleslawiec.pl
Henryk Mierzwa
Starszy Inspektor ds. Technicznych
75 644 09 26 h.mierzwa@mzgm.boleslawiec.pl
Zbigniew Ernst
Inspektor ds. Ekonomicznych
75 644 09 16 ernst@mzgm.boleslawiec.pl
Mieczysław Tryka
Majster
75 644 09 06 m.tryka@mzgm.boleslawiec.pl
Robert Maciąg
Majster
75 644 09 13 r.maciag@mzgm.boleslawiec.pl
Mariusz Zborowski
Majster
75 644 09 07 m.zborowski@mzgm.boleslawiec.pl
Artur Dańko
Inspektor
75 644 09 18 a.danko@mzgm.boleslawiec.pl
Małgorzata Koper
Starszy Referent
75 644 09 17 m.koper@mzgm.boleslawiec.pl
Kamil Biegacz
Majster
75 644 09 29 k.biegacz@mzgm.boleslawiec.pl
Jacek Maziarz
Majster
75 644 09 06 j.maziarz@mzgm.boleslawiec.pl
Dział Administracji Cmentarza
Iwona Plizga
Kierownik Działu
75 732 37 18 i.plizga@mzgm.boleslawiec.pl
Ewa Przyłucka
Pracownik Administracyjno- biurowy
75 732 37 18 e.przylucka@mzgm.boleslawiec.pl
Anna Szczęsna
Inspektor
75 732 37 18 a.szczesna@mzgm.boleslawiec.pl
Inspektorzy Ochrony Danych Osobowych MZGM
Piotr Leśniewicz
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
667 941 610 iod@mzgm.boleslawiec.pl
Stanisław Rozwadowski
Zastępca Inspektora Ochrony Danych Osobowych
728 706 901 iod@mzgm.boleslawiec.pl