Obniżka czynszu

Miejski zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu informuje, że w dniu 10 czerwca 2021 r. Prezydent Miasta Bolesławiec wydał Zarządzenie nr 164/2021 w sprawie szczególnej formy pobierania czynszu za najem lub dzierżawę lokali użytkowych w związku z ograniczeniem prowadzenia przez ich najemców lub dzierżawców działalności, z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.
Na wniosek najemcy istnieje możliwość obniżenia czynszu do 1 zł netto za lokal użytkowy w okresie od 01 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w przypadku gdy najemca spełni określone w zarządzeniu warunki.

Więcej informacji można uzyskać klikając w przyciski poniżej: